Vloga za dodelitev naložbene pomoči

za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, proizvedeno z izrabo sončne energije

Prijava
Z namenom, da bi bila vaša vloga izpolnjena pravilno, pred izpolnjevanjem obvezno preberite Navodila.

Spoštovani!


Pred prijavo v aplikacijo za oddajo vloge za dodelitev naložbene pomoči za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, proizvedeno z izrabo sončne energije, vas seznanjamo z vsemi potrebnimi prilogami, ki jih boste morali priložiti vlogi glede na tip naložbe, za katero oddajate vlogo. Predlagamo vam, da si jih v digitalni obliki shranite na skupno mesto v vašem računalniku, kjer jih boste kasneje hitro našli.

Obvezne priloge:

 • soglasje za priključitev (na podlagi prvega ostavka 139. člena ZOEE);
 • pogodba o uporabi sistema (skladno z določbami 11. člena ZOEE) oz. Pogodba o uporabi sistema vseh končnih odjemalcev, če se na javni poziv prijavljate kot skupnostna samooskrba;
 • račun za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije ali račun za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika električne energije), ki se glasi na vlagatelja in vključuje podatek proizvajalca o napravi za samooskrbo z električno energijo in podatke o baterijskem hranilniku, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi (znaka, komercialna oznaka, tipo, nazivna električna moč, število modulov, moč baterije in kapaciteta baterije), ki so lahko vključeni v račun ali podani ločeno v specifikaciji;
 • dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalogi ipd.) ali sklenjena pogodba o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
 • seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za samooskrbo oziroma naprave za samooskrbo z baterijskim hranilnikom, če se na javni poziv prijavljate kot skupnostna samooskrba. Na navedenem obrazcu navedite tudi lokacijo namestitve naprave za samooskrbo in baterijskega hranilnika;
 • pooblastilo, v primeru da vlogo oddaja pooblaščenec;
 • izjava vlagatelja, v primeru da vlogo oddaja pooblaščenec;
 • vlagatelji, ki se na javni poziv prijavljajo kot skupnostna samooskrba morajo priložiti tudi soglasje vseh upravičenih oseb za izvedbo naložbe in za to, da se sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo na bančni račun pooblaščenca ter pooblastilo vseh upravičenih oseb za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva, če upravičene osebe v predmetnem upravnem postopku zastopa pooblaščenec.

Vlogo boste na koncu podpisali z enostavnim vnosom svojega podpisa v za to namenjen okvirček. Možen je tudi digitalen podpis vloge s kvalificiranim potrdilom.

Po oddaji vloge boste na elektronski naslov prejeli potrdilo o oddaji vloge. To bo pomenilo, da je naš portal vašo vlogo uspešno sprejel.

Za vlagatelje z večjim številom vlog (npr. ponudniki storitev za stranke na ključ) je možno tudi avtomatsko oddajanje vlog preko API vmesnika. Za oddajo vlog na ta način, ki zahteva znanje programiranja, preberite Navodila za oddajo, dostopna tukaj.

Aplikacija za oddajo vloge bo odprta do 1. 4. 2025. Zaključek javnega poziva bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloge se obravnavajo po vrstnem redu glede na prejem vloge. 


Za dodatne informacije v zvezi z oddajo vloge in vsebino javnega poziva JP SO-01 preberite Navodila za oddajo vloge, Odgovore na pogosto zastavljena vprašanja ali nam pišite na samooskrba@borzen.si. Za vas smo v času uradnih ur dosegljivi tudi na izpisani telefonski številki.

 

Pomembno
 •      Podrobnejše informacije glede pogojev za dodelitev naložbene pomoči, upravičencih, vsebini vloge in prilogah, obravnavi vlog, izdaji odločb in izplačilih naložbene pomoči so opredeljene v javnem pozivu JP SO-01.
 •      Z namenom, da bi bila vaša vloga izpolnjena pravilno, pred izpolnjevanjem obvezno preberite Navodila.
 •      Za odgovore na vaša morebitna vprašanja si oglejte Odgovore na pogosto zastavljena vprašanja.

Pred izpolnjevanjem vloge:

 • preberite Izjavo o privolitvi obdelave osebnih podatkov,
 • izpolnite pooblastilo, če vlogo oddajate kot pooblaščenec (podpisati ga mora tudi vlagatelj),
 • če vlogo oddajate kot pooblaščenec, pridobite podpisano izjavo vlagatelja.
Kontakt
 Telefon: 01 620 76 55
 Uradne ure: ponedeljek, sreda, petek med 12h in 14h